View votes
View all the ratings given by the user. Please note that this will only list votes from albums which you can access.

Mela

5  River on the Moon (To the Moon)
5  Neon Electric Moongazer! (To the Moon)
5  Lunair Eyeshift (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Lunair (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  The Mirror Lied (The Mirror Lied)

Members who rated at least one item


Mobbstar (116 votes)
Abrom (95 votes)
Akira (63 votes)
Double A (54 votes)
StarwindD6 (47 votes)
cydriex (41 votes)
Reives (40 votes)
Ruben (28 votes)
Merlandese (23 votes)
Austin Li (23 votes)
Roxaszu (19 votes)
Dragon Mage (17 votes)
Just Lance (15 votes)
Eli (15 votes)
Legacyblade (14 votes)
Moony (14 votes)
atommo (13 votes)
Question Mark (12 votes)
Danimar (10 votes)
EatingToastYay (10 votes)
Rayen (10 votes)
TheFlyingMarlin (9 votes)
NEvaWHO (9 votes)
Kracken Kitty (8 votes)
Vasha (7 votes)
Thunderbird (7 votes)
Kyo (6 votes)
Arwym (آرویم) (5 votes)
GingerCorslette (5 votes)
Raxus (5 votes)
Mela (5 votes)
Dr. Zooks McCoy (5 votes)
Sihame (4 votes)
Blle epoque (3 votes)
corgy1 (3 votes)
Clodus (3 votes)
silversun (3 votes)
Fabyola11 (3 votes)
lilithsullivan (3 votes)
mepwnn (3 votes)
kikikai (3 votes)
Ventel (3 votes)
L-Kan (2 votes)
Azxc (2 votes)
Vitcess (2 votes)
Gosly (2 votes)
editor321 (2 votes)
Sizzle (2 votes)
octagon (2 votes)
LightningDG (2 votes)
chronotron12 (2 votes)
Green Dragon (2 votes)
Miss Nile (2 votes)
HikariScarlet (2 votes)
Alakana (2 votes)
Sun (2 votes)
SyDr (2 votes)
soysauce91 (2 votes)
Starlight (1 vote)
Cef (1 vote)
Kirroha (1 vote)
Thula (1 vote)
emokittychic10 (1 vote)
Skitch (1 vote)
Frostyflytrap (1 vote)
Eversome (1 vote)
Anno (1 vote)
Blue (1 vote)
LunarPenguin (1 vote)
luckyjonyr (1 vote)
Helladen (1 vote)
ThexScarexCrow (1 vote)
PetsForHire (1 vote)
GrapeHero (1 vote)
HipsterPie (1 vote)
Tumbles (1 vote)
Jilo (1 vote)
John Shep (1 vote)
Stardale (1 vote)
dearring (1 vote)
Erenussocrates (1 vote)
Toon319 (1 vote)
junn814 (1 vote)
teo0321 (1 vote)
Raintalon (1 vote)
-Anthony- (1 vote)
Vinyl Seven (1 vote)
Yuuki (1 vote)
Hohlkopf (1 vote)
Quintessenza (1 vote)
Shirogane (1 vote)
divStar (1 vote)
Anime_Stars (1 vote)
Aeva Media 1.4c © noisen / smf-media