View votes
View all the ratings given by the user. Please note that this will only list votes from albums which you can access.

Arwym (آرویم)

5  Petal Laeril (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Quintessence (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Vikon X Salory: Forest (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  ~Lunaireelika~ Lunair Cosplay (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  QTBV Cast Compilation (Quintessenc­e - The Blighted Venom)

Members who rated at least one item


Abrom (95 votes)
Akira (60 votes)
Double A (53 votes)
cydriex (39 votes)
Reives (37 votes)
Ruben (28 votes)
Merlandese (23 votes)
Austin Li (23 votes)
Roxaszu (19 votes)
Dragon Mage (17 votes)
Just Lance (15 votes)
Eli (15 votes)
Moony (14 votes)
Question Mark (12 votes)
EatingToastYay (10 votes)
Danimar (10 votes)
Rayen (10 votes)
atommo (10 votes)
Legacyblade (9 votes)
NEvaWHO (9 votes)
Kracken Kitty (8 votes)
Thunderbird (7 votes)
واشا (7 votes)
Mobbstar (6 votes)
The Flying Marlin (6 votes)
GingerCorslette (5 votes)
Raxus (5 votes)
Mela (5 votes)
Dr. Zooks McCoy (5 votes)
Arwym (آرویم) (5 votes)
Sihame (4 votes)
Fabyola11 (3 votes)
lilithsullivan (3 votes)
The-PurpleOrange (3 votes)
mepwnn (3 votes)
Ventel (3 votes)
Blle epoque (3 votes)
corgy1 (3 votes)
silversun (3 votes)
Clodus (3 votes)
Kyo (3 votes)
Sizzle (2 votes)
Vitcess (2 votes)
octagon (2 votes)
Gosly (2 votes)
editor321 (2 votes)
Green Dragon (2 votes)
Miss Nile (2 votes)
Alakana (2 votes)
SyDr (2 votes)
Sun (2 votes)
L-Kan (2 votes)
soysauce91 (2 votes)
Azxc (2 votes)
Skitch (1 vote)
Frostyflytrap (1 vote)
Eversome (1 vote)
Anno (1 vote)
luckyjonyr (1 vote)
Blue (1 vote)
Helladen (1 vote)
ThexScarexCrow (1 vote)
PetsForHire (1 vote)
GrapeHero (1 vote)
Stardale (1 vote)
Tumbles (1 vote)
HipsterPie (1 vote)
Jilo (1 vote)
Raintalon (1 vote)
Toon319 (1 vote)
dearring (1 vote)
-Anthony- (1 vote)
junn814 (1 vote)
Hohlkopf (1 vote)
kikikai (1 vote)
Vinyl Seven (1 vote)
divStar (1 vote)
Quintessenza (1 vote)
Yuuki (1 vote)
Anime_Stars (1 vote)
Shirogane (1 vote)
Cef (1 vote)
Kirroha (1 vote)
Starlight (1 vote)
Thula (1 vote)
emokittychic10 (1 vote)
Aeva Media 1.4c © noisen / smf-media